Odkryj nasze produkty

WSPÓŁPRACA Z NAJLEPSZYMI

Od początku działalności współpracujemy wyłącznie z najlepszymi producentami urządzeń chłodniczych. Proponujemy zarówno rozwiązania tradycyjne jak i niekonwencjonalne.
Duży potencjał firmy oparty jest przede wszystkim na wiedzy i doświadczeniu pracowników.
Dzięki naszemu zespołowi złożonemu z najlepszych specjalistów w branży chłodniczej i wentylacyjno-klimatyzacyjnej, posiadamy atuty, których brakuje innym firmom.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się!

KONTAKT

Absorpcja

Rzucamy wyzwanie najbardziej innowacyjnym rozwiązaniom starając się sprostać wszelkim wymaganiom Klientów poprzez dostarczanie rozwiązań opartych na zgromadzonej wiedzy, doświadczeniu i technologii.

Wieloletnie doświadczenie w branży absorpcji i układów trigeneracji pozwala obecnie na właściwą interpretację potrzeb i oczekiwań Klienta a w efekcie gwarantuje prawidłową analizę możliwości i dobór systemu opartego na właściwym absorpcyjnym agregacie wody lodowej wykorzystującym w pełni swoje możliwości. Nasza firma rozwija się dzięki zaufaniu i poparciu naszych klientów.

Jako firma, dostarczająca urządzenia jednego z liderów dla przemysłu energetycznego, zobowiązujemy się wziąć odpowiedzialność za rozwiązania innowacyjne w oparciu o najwyższą jakość i najnowsze technologie.

absorber4
Chiller przyjazny dla środowiska

 • Zasilanie gorąca wodą (sprawność nawet 84%, wykorzystanie energii pierwotnej z ciepła odpadowego nawet 74%)
 • Woda jako czynnik chłodniczy zamiast freonowego czynnika chłodniczego niszczącego warstwę ozonową.
 • Brak obecności CO2 oraz Nox jako czynników powodujących efekt cieplarniany.

Brak zagrożenia wybuchowego ze względu na

 • Pracę pod ciśnieniem bliskim próżni
 • Brak zagrożenia uwalniania gazów ze względu na życie wody jako czynnika chłodniczego
 • Bezpieczeństwo wynikające z braku wysokich ciśnień przy pracy urządzenia

Bardzo wysoka sprawność przy obciążeniach częściowych

 • Opcjonalnie uruchamiany cykl automatycznego zatrzymania pracy przy małych obciążeniach cieplnych
 • Oszczędność energii o 25% wynikający ze zwiększenia o 25% sprawności urządzenia

Cicha pracy bez wibracji

 

 • Poziom ciśnienia akustycznego poniżej 75 dB z odległości 1 metra

Aspekt ekonomiczny – porównanie z typowym agregatem absorpcyjnym

 

 • Tradycyjny agregat absorpcyjny jednostopniowy –
  niedostateczne wykorzystanie energii z gorącej wody zasilającej urządzenie
  zasilany wodą gorącą – Δ 15OC (wejście 95OC → wyjście 85OC)
 • Agregat absorpcyjny z przemianą jednofazową / dwustopniowy –
  60% oszczędność energii zasilającej urządzenie
  zasilany wodą gorącą – Δ 40OC (wejście 95OC → wyjście 55OC)

Mikroprocesorowe sterowanie agregatu

 • Automatyczna praca urządzenia po otrzymaniu przez urządzenie sygnału do startu
 • Precyzyjne sterowanie procesem startu i zatrzymania pracy urządzenia, wydajnością oraz procesem zatrzymania działania urządzenia w przypadku nieprawidłowości w działaniu urządzenia i/lub instalacji
 • Łatwa obsługa urządzenia poprzez interfejs z ekranem dotykowym
 • Wbudowane funkcje kontroli pomocniczych procesów pracy oraz funkcji auto-diagnostyki

Niskie koszty utrzymania i obsługi serwisowej

 • Utrzymanie wysokiego stopnia próżni
 • System oczyszczania z gazów nieskraplających się do zbiornika buforowego
 • Brak konieczności częstego prowadzenia operacji próżniowania urządzenia

Absorber – opis pracy urządzenia dwustopniowego zasilanego gorącą wodą, z przemianą jednofazową.

Podczas parowania czynnika chłodniczego (wody) w parowniku agregatu schłodzeniu ulega woda lodowa przepływająca przez wymiennik rurowy parownika. Parujący w parowniku agregatu czynnik chłodniczy (woda) jest absorbowany w absorberze przez stężony roztwór LiBr, dopływający do absorbera z generatora drugiego stopnia. Ciepło wydzielane podczas procesu absorpcji czynnika chłodniczego (wody) przez stężony roztwór LiBr jest usuwane przez wodę chłodzącą płynącą w wymienniku rurowym absorbera. Woda chłodząca dostarczana jest z wieży chłodniczej.

Roztwór LiBr który zaabsorbował czynnik chłodniczy staje się roztworem rozcieńczonym. Rozcieńczony roztwór LiBr transportowany jest z absorbera do generatora pierwszego stopnia, przepływając po drodze przez ekonomizer (wymiennik ciepła) niskotemperaturowy oraz ekonomizer wysokotemperaturowy, gdzie zostaje wstępnie podgrzany przed wejściem do generatora pierwszego stopnia.

Do wymiennika rurowego generatora pierwszego stopnia dostarczana jest gorąca woda (95OC), która podgrzewa rozcieńczony roztwór LiBr powodując odparowanie z roztworu pierwotnego czynnika chłodniczego (wody). Podczas tego procesu powstaje średnio-stężony roztwór LiBr. Średnio-stężony roztwór LiBr transportowany jest przez ekonomizer wysokotemperaturowy do generatora drugiego stopnia, gdzie podgrzewany jest przez gorącą wodę płynącą z generatora pierwszego stopnia. W generatorze drugiego stopnia zachodzi dalszy proces odparowania czynnika chłodniczego ze średnio-stężonego roztworu LiBr.

Pary czynnika chłodniczego powstające w generatorze drugiego stopnia są absorbowane przez stężony roztwór LiBr z pomocniczego układu absorpcji, który po procesie absorpcji czynnika chłodniczego staje się rozcieńczonym roztworem LiBr. Roztwór ten transportowany jest przez ekonomizer (gdzie jest wstępnie podgrzany przez stężony gorący roztwór LiBr kierowany pierwotnie do pomocniczego układu absorpcji) do generatora pomocniczego gdzie następuje jego podgrzanie i odparowanie z niego czynnika chłodniczego (wody).

Powstające w generatorze pierwszego stopnia oraz generatorze pomocniczym pary czynnika chłodniczego przepływają następnie do skraplacza gdzie ulegają schłodzeniu i skropleniu przez wodę chłodzącą dostarczaną do agregatu absorpcyjnego z wieży chłodniczej. Skroplony czynnik chłodniczy (woda) przepływa następnie do parownika agregatu absorpcyjnego.

Wytwornica wody lodowej (chiller)

Serce i podstawowy element każdej instalacji chłodniczej/klimatyzacyjnej stanowi niejednokrotnie agregat wody lodowej.

Agregaty wody lodowej to urządzenia, które odprowadzają ciepło z cieczy. Znajdują one szerokie zastosowanie w klimatyzacji i przemyśle, dostarczając powietrze lub ciecz o odpowiednio niskiej temperaturze do utrzymywania konkretnych procesów technologicznych.

Rozwiązania konstrukcyjne agregatów wody lodowej zależą przede wszystkim od producenta, mocy chłodniczej wytwornicy, jej wyposażenia, wymagań inwestora itp. Zakres możliwych rozwiązań konstrukcyjnych wytwornic wody lodowej jest obecnie tak szeroki, że projektant instalacji klimatyzacyjnej może w praktyce dobrać wytwornicę najlepiej dostosowaną do lokalnych warunków oraz rodzaju i wielkości klimatyzowanego obiektu, jak też wymogów klienta. Standardem jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nowo projektowanych układach, optymalizujących zużycie energii elektrycznej.

Promujemy nowoczesne rozwiązania oparte m.in. na sprężarkach odśrodkowych Danfoss Turbocore, które zapewniają największą efektywność przy częściowym lub pełnym obciążeniu chłodniczym agregatów wody lodowej.

Nasze doświadczenie w pracy z układami wody lodowej pozwala nam obecnie na właściwą interpretację potrzeb i oczekiwań ze strony Klienta a w efekcie zapewnia prawidłowy indywidualny dobór agregatów wody lodowej redukując zużycie energii elektrycznej.

Zapewniamy pełną obsługę w zakresie agregatów wody lodowej – dobór, dostawa, uruchomienie, serwis techniczny, remonty, modernizacje układów chłodniczych.

Wiedza i doświadczenie zdobywane przez lata przy bezpośredniej obsłudze agregatów Lennox, Climaveneta, Geoclima, Systemair, Wesper, Hitecsa, Clivet, etc. skutkuje obecnie potężnym wsparciem serwisu i gwarancją jakości świadczonych usług.

Klimatyzacja tradycyjna

Pomimo zauważalnej wyraźnej tendencji projektantów systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych do wdrażania rozwiązań innowacyjnych których głównym celem jest ograniczenie zużycie energii elektrycznej w dalszym ciągu wykorzystywane są rozwiązania standardowe/tradycyjne, które zapewniają utrzymanie odpowiedniej temperatury. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów w swojej ofercie posiadamy urządzenia bazujące na rozwiązaniach typowych jak klimatyzatory Split, Multisplit, systemy klimatyzacyjne VRF znanych i renomowanych producentów, klimakonwektory w różnych typach i wariantach. Urządzenia, które z powodzeniem znajdują zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej jak biurowce, hotele, centra handlowe, urzędy, domki wielo- i jednorodzinne. Wszystkie proponowane przez nas jednostki występują w różnych wariantach wykonania i posiadają różne akcesoria pozwalając nam tym samym zrealizować indywidualne preferencje Klienta.