Wykonanie przeglądu technicznego urządzeń absorpcyjnych w Nowym Szpitalu Wojewódzkim we Wrocławiu

Na przełomie maja i kwietnia 2016r. nasza firma wykonała kompleksowy przegląd maszynowni chłodu w Nowym Szpitalu Wojewódzki we Wrocławiu. Przegląd został wykonany na zlecenie firmy Kogeneracja S.A. wchodzącej w skład koncernu EDF. Zakres przeglądu obejmował dwa absorpcyjne agregaty wody lodowej Shuangliang o łącznej mocy chłodniczej 1,7MW. Celem przeglądu było również wskazanie słabych punktów systemu na wypadek blackout-ów zasilania jak i również wskazanie rozwiązań mających na celu podniesienie sprawności energetycznej systemu. Inwestycja została wykonana terminowo z wskazaniem słabych punktów systemu co potwierdza rekomendacja wystawiona przez zleceniodawce, firmę KOGENERACJA S.A.