Polityka prywatności

Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi w tym realizacji zamówień, przedkładania ofert, umów oraz w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych

Administratorem danych jest Energycool Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. Kom. z siedzibą w Krakowie (30-644) przy ul. Kamieńskiego 51
Aby skontaktować się z nami, zadzwoń pod numer tel. 510 055 666

Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora hostingodawca, firmy kurierskie i zewnętrzna obsługa księgowa.

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez
– okres 3-ech lat (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia, tworzenia statystyk na potrzeby własne)
– okres 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe)

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 pkt. 1 lit. b), c) oraz f) RODO

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.