Agregat Wody Lodowej

Agregaty wody lodowej to urządzenia, które odprowadzają ciepło z cieczy. Znajdują one szerokie zastosowanie w klimatyzacji i przemyśle, dostarczając powietrze lub ciecz o odpowiednio niskiej temperaturze do utrzymywania konkretnych procesów technologicznych.

Chiller – wytwornica wody lodowej

Chiller – wytwornica wody lodowej

Promujemy nowoczesne rozwiązania oparte m.in. na sprężarkach odśrodkowych Danfoss Turbocore, które zapewniają największą efektywność przy częściowym lub pełnym obciążeniu chłodniczym chillerów. Nasze doświadczenie w pracy z układami wody lodowej pozwala nam obecnie na właściwą interpretację potrzeb i oczekiwań ze strony Klienta a w efekcie zapewnia prawidłowy indywidualny dobór agregatów wody lodowej redukując zużycie energii elektrycznej. Zapewniamy pełną obsługę w zakresie agregatów wody lodowej – dobór, dostawa, uruchomienie, serwis techniczny, remonty, modernizacje układów chłodniczych. Wiedza i doświadczenie zdobywane przez lata przy bezpośredniej obsłudze chillerów Lennox, Climaveneta, Geoclima, Systemair, Wesper, Hitecsa, Clivet, etc. skutkuje obecnie potężnym wsparciem serwisu i gwarancją jakości świadczonych usług.

Chiller – zasada działania

Chiller to schładzacz cieczy, w którym powstaje woda lodowa. 
Woda lodowa poddawana jest działaniu czynnika ziębicznego, który schładza ją do odpowiedniej temperatury. Następnie jest rozprowadzana przez system pomp dystrybucyjnych do konkretnych odbiorników ciepła. Tego typu urządzenia są najczęściej montowane w restauracjach, hotelach, centrach handlowych, gdzie mogą dostarczyć chłód do klimakonwektorów. Centralny węzeł chłodzenia na bazie agregatu chiller jest znacznie lepszym rozwiązaniem od budowy systemów rozporoszonych wykorzystujących liczne pojedyncze urządzenia chłodnicze znajdujące się na obiekcie

Różne rodzaje instalacji wody lodowej

Woda lodowa

Stanowi czynnik chłodzący wykorzystywany w chłodnictwie przemysłowym i wszelkich systemach chłodzenia takich jak np. klimatyzacja. Urządzenia bazujące na wodzie lodowej wykorzystuje się głównie w dużych instalacjach chłodniczych.

Instalacja wody lodowej​

Ogromną zaletą instalacji wody lodowej jest fakt, iż są one bezpieczniejsze dla środowiska montaż licznych urządzeń rozproszonych. Temperatura wody lodowej dla wytwornicy wody lodowej zazwyczaj wynosi wlot 12°C, wylot 7°C. Do systemu chłodzonego wodą lodową można zastosować zwykłą wodę lub z dodatkiem substancji zapobiegających zamarzaniu (często wykorzystuje się 30% roztwór glikolu etylenowego).

Wytwornica wody lodowej – zasada działania​

Zadaniem wytwornicy wody lodowej jest wyprodukowanie wody lodowej, która będzie posiadała określone parametry i właściwości. Urządzenia tego typu mają kilka nazw:

  • agregat chłodniczy,
  • agregat wody lodowej,
  • agregat zębniczy,
  • chiller.

Zwykle składają się ze sprężarkowego układu chłodniczego i obiegu wody chłodzonej w parowniku. Wytwornice wody lodowej mogą być urządzeniami zwartymi (monoblokowymi), jak i rozdzielonymi (splitami). Agregat wody lodowej może być chłodzony powietrzem lub wodą. Pobierane ciepło z chłodzonego źródła emitowane jest wówczas do powietrza lub instalacji wodnej. Ekonomicznym rozwiązaniem jest posiadanie przez urządzenie wymiennika odzysku ciepła, który pozwala wykorzystać ciepło powstałe w procesie chłodzenia. Wytwornice mogą znajdować się zarówno na zewnątrz, jak i w środku budynków.

Wytwornica wody lodowej – działanie

Serce i podstawowy element każdej instalacji chłodniczej/klimatyzacyjnej stanowi niejednokrotnie agregat wody lodowej.

Rozwiązania konstrukcyjne agregatów wody lodowej zależą przede wszystkim od preferencji producenta, mocy chłodniczej wytwornicy, jej wyposażenia, wymagań inwestora itp. Zakres możliwych rozwiązań konstrukcyjnych wytwornic wody lodowej jest obecnie tak szeroki, że projektant instalacji klimatyzacyjnej może w praktyce dobrać chiller najlepiej dostosowany do lokalnych warunków, rodzaju i wielkości klimatyzowanego obiektu, oraz wymogów klienta. Standardem jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nowo projektowanych układach, optymalizujących zużycie energii elektrycznej.

Agregat Wody Lodowej
Chłodnictwo przemysłowe

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się!