Agregat wody lodowej

 

Serce i podstawowy element każdej instalacji chłodniczej/klimatyzacyjnej stanowi niejednokrotnie agregat wody lodowej.

Agregaty wody lodowej to urządzenia, które odprowadzają ciepło z cieczy. Znajdują one szerokie zastosowanie w klimatyzacji i przemyśle, dostarczając powietrze lub ciecz o odpowiednio niskiej temperaturze do utrzymywania konkretnych procesów technologicznych.

Rozwiązania konstrukcyjne agregatów wody lodowej zależą przede wszystkim od preferencji producenta, mocy chłodniczej wytwornicy, jej wyposażenia, wymagań inwestora itp. Zakres możliwych rozwiązań konstrukcyjnych wytwornic wody lodowej jest obecnie tak szeroki, że projektant instalacji klimatyzacyjnej może w praktyce dobrać chiller najlepiej dostosowany do lokalnych warunków, rodzaju i wielkości klimatyzowanego obiektu, oraz wymogów klienta. Standardem jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nowo projektowanych układach, optymalizujących zużycie energii elektrycznej.

Wytwornica wody lodowej

Chiller – wytwornica wody lodowej

Promujemy nowoczesne rozwiązania oparte m.in. na sprężarkach odśrodkowych Danfoss Turbocore, które zapewniają największą efektywność przy częściowym lub pełnym obciążeniu chłodniczym chillerów. Nasze doświadczenie w pracy z układami wody lodowej pozwala nam obecnie na właściwą interpretację potrzeb i oczekiwań ze strony Klienta a w efekcie zapewnia prawidłowy indywidualny dobór agregatów wody lodowej redukując zużycie energii elektrycznej. Zapewniamy pełną obsługę w zakresie agregatów wody lodowej – dobór, dostawa, uruchomienie, serwis techniczny, remonty, modernizacje układów chłodniczych. Wiedza i doświadczenie zdobywane przez lata przy bezpośredniej obsłudze chillerów Lennox, Climaveneta, Geoclima, Systemair, Wesper, Hitecsa, Clivet, etc. skutkuje obecnie potężnym wsparciem serwisu i gwarancją jakości świadczonych usług.

Woda lodowa

Stanowi czynnik chłodzący wykorzystywany w chłodnictwie przemysłowym i wszelkich systemach chłodzenia takich jak np. klimatyzacja. Urządzenia bazujące na wodzie lodowej wykorzystuje się głównie w dużych instalacjach chłodniczych.

Instalacja wody lodowej

Ogromną zaletą instalacji wody lodowej jest fakt, iż są one bezpieczniejsze dla środowiska niż układy działające w oparciu o freony. Temperatura wody lodowej dla wytwornicy wody lodowej zazwyczaj wynosi na poziomie wlot 12°C, a na na poziomie wylot 7°C. Do systemu chłodzonego wodą lodową można zastosować zwykłą wodę lub z dodatkiem substancji zapobiegających zamarzaniu (często wykorzystuje się 30% roztwór glikolu etylenowego).