Agregat Absorpcyjny Wody Lodowej

Rzucamy wyzwanie najbardziej innowacyjnym rozwiązaniom starając się sprostać wszelkim wymaganiom Klientów poprzez dostarczanie rozwiązań absopcyjnych opartych na zgromadzonej wiedzy, doświadczeniu i technologii.

Wieloletnie doświadczenie w branży absorpcji i układów trigeneracji pozwala obecnie na właściwą interpretację potrzeb i oczekiwań Klienta a w efekcie gwarantuje prawidłową analizę możliwości i dobór systemu opartego na właściwym absorberze wykorzystującym w pełni swoje możliwości. Nasza firma rozwija się dzięki zaufaniu i poparciu naszych klientów.

Jako firma, dostarczająca urządzenia jednego z liderów dla przemysłu energetycznego, zobowiązujemy się wziąć odpowiedzialność za rozwiązania innowacyjne w oparciu o najwyższą jakość i najnowsze technologie.

Dobór prawidłowego urządzenia każdorazowo prowadzi dział techniczny firmy ENERGYCOOL. Rozwiązania techniczne urządzeń są różne w zależności od specyfiki projektu – zarówno parametrów jakościowych, ilościowych jak i preferencji Klienta.

Zespół Energycool

Absorber – przyjazny dla środowiska

Agregat Absorpcyjny Wody Lodowej

Porównanie absorpcyjnego agregatu dwustopniowego z tradycyjnym agregatem jednostopniowym

Tradycyjny agregat absorpcyjny jednostopniowy

Tradycyjny agregat absorpcyjny jednostopniowy

> niedostateczne wykorzystanie energii z gorącej wody zasilającej urządzenie

> zasilany wodą gorącą – Δ 15ºC (wejście 95ºC → wyjście 80ºC)

Agregat absorpcyjny z przemianą jednofazową / dwustopniowy

> 60% oszczędność energii zasilającej urządzenie

> zasilany wodą gorącą – Δ 40ºC (wejście 95ºC → wyjście 55ºC)

> zasilany gorącą wodą – Δ 60ºC (wejście 115ºC → wyjście 55ºC)

Mikroprocesorowe sterowanie absorbera

Niskie koszty utrzymania i obsługi serwisowej absorbera

Absorber – opis pracy urządzenia

Agregat zasilany gorącą wodą, dwustopniowy z przemianą jednofazową

Podczas parowania czynnika chłodniczego (wody) w parowniku agregatu schłodzeniu ulega woda lodowa przepływająca przez wymiennik rurowy parownika. Parujący w parowniku agregatu czynnik chłodniczy (woda) jest absorbowany w absorberze przez stężony roztwór LiBr, dopływający do absorbera z generatora drugiego stopnia. Ciepło wydzielane podczas procesu absorpcji czynnika chłodniczego (wody) przez stężony roztwór LiBr jest usuwane przez wodę chłodzącą płynącą w wymienniku rurowym absorbera. Woda chłodząca dostarczana jest z wieży chłodniczej.

Roztwór LiBr który zaabsorbował czynnik chłodniczy staje się roztworem rozcieńczonym. Rozcieńczony roztwór LiBr transportowany jest z absorbera do generatora pierwszego stopnia, przepływając po drodze przez ekonomizer (wymiennik ciepła) niskotemperaturowy oraz ekonomizer wysokotemperaturowy, gdzie zostaje wstępnie podgrzany przed wejściem do generatora pierwszego stopnia.

Do wymiennika rurowego generatora pierwszego stopnia dostarczana jest gorąca woda (95OC), która podgrzewa rozcieńczony roztwór LiBr powodując odparowanie z roztworu pierwotnego czynnika chłodniczego (wody). Podczas tego procesu powstaje średnio-stężony roztwór LiBr. Średnio-stężony roztwór LiBr transportowany jest przez ekonomizer wysokotemperaturowy do generatora drugiego stopnia, gdzie podgrzewany jest przez gorącą wodę płynącą z generatora pierwszego stopnia. W generatorze drugiego stopnia zachodzi dalszy proces odparowania czynnika chłodniczego ze średnio-stężonego roztworu LiBr.

 
Schemat działania absorbera

Pary czynnika chłodniczego powstające w generatorze drugiego stopnia są absorbowane przez stężony roztwór LiBr z pomocniczego układu absorpcji, który po procesie absorpcji czynnika chłodniczego staje się rozcieńczonym roztworem LiBr. Roztwór ten transportowany jest przez ekonomizer (gdzie jest wstępnie podgrzany przez stężony gorący roztwór LiBr kierowany pierwotnie do pomocniczego układu absorpcji) do generatora pomocniczego gdzie następuje jego podgrzanie i odparowanie z niego czynnika chłodniczego (wody).

Powstające w generatorze pierwszego stopnia oraz generatorze pomocniczym pary czynnika chłodniczego przepływają następnie do skraplacza gdzie ulegają schłodzeniu i skropleniu przez wodę chłodzącą dostarczaną do agregatu absorpcyjnego z wieży chłodniczej. Skroplony czynnik chłodniczy (woda) przepływa następnie do parownika agregatu absorpcyjnego.

Chłodnictwo przemysłowe

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się!