Absorber- mechanizm sterowania

Absorpcja

Rzucamy wyzwanie najbardziej innowacyjnym rozwiązaniom starając się sprostać wszelkim wymaganiom Klientów poprzez dostarczanie rozwiązań absopcyjnych opartych na zgromadzonej wiedzy, doświadczeniu i technologii.

Wieloletnie doświadczenie w branży absorpcji i układów trigeneracji pozwala obecnie na właściwą interpretację potrzeb i oczekiwań Klienta a w efekcie gwarantuje prawidłową analizę możliwości i dobór systemu opartego na właściwym absorberze wykorzystującym w pełni swoje możliwości. Nasza firma rozwija się dzięki zaufaniu i poparciu naszych klientów.

Jako firma, dostarczająca urządzenia jednego z liderów dla przemysłu energetycznego, zobowiązujemy się wziąć odpowiedzialność za rozwiązania innowacyjne w oparciu o najwyższą jakość i najnowsze technologie.

Dobór prawidłowego urządzenia każdorazowo prowadzi dział techniczny firmy ENERGYCOOL.
Parametry pracy urządzeń są różne w zależności od doborowych parametrów – zarówno jakościowych i ilościowych – jak i preferencji Klienta.

Co to jest absorpcja? Proces pochłaniania

Absorpcja to proces pochłaniania jednej substancji (lub energii) do innych substancji (do ciała, w którym rozchodzi się ta energia).

Absorber - bezpieczeństwo i wytrzymałość

Absorber – przyjazny dla środowiska

 

 • Zasilanie gorąca wodą (sprawność nawet 84%, wykorzystanie energii pierwotnej z ciepła odpadowego nawet 74%)
 • Woda w absorpcji, jako czynnik chłodniczy zamiast freonowego czynnika chłodniczego niszczącego warstwę ozonową.
 • Brak obecności CO2 oraz czynników powodujących efekt cieplarniany.

Brak zagrożenia wybuchowego podczas absorpcji ze względu na

 • Pracę absorbera pod ciśnieniem bliskim próżni
 • Brak zagrożenia uwalniania gazów ze względu na życie wody jako czynnika chłodniczego
 • Bezpieczeństwo wynikające z braku wysokich ciśnień przy pracy urządzenia

Bardzo wysoka sprawność przy obciążeniach częściowych

 • Opcjonalnie uruchamiany cykl automatycznego zatrzymania pracy przy małych obciążeniach cieplnych
 • Oszczędność energii o 25% wynikający ze zwiększenia o 25% sprawności urządzenia

Cicha pracy bez wibracji

 • Poziom ciśnienia akustycznego poniżej 75 dB z odległości 1 metra

Absorber – porównanie pod względem ekonomicznym z typowym agregatem absorpcyjnym

 

 • Tradycyjny agregat absorpcyjny jednostopniowy –
  niedostateczne wykorzystanie energii z gorącej wody zasilającej urządzenie
  zasilany wodą gorącą – Δ 15ºC (wejście 95ºC → wyjście 85ºC)
 • Agregat absorpcyjny z przemianą jednofazową / dwustopniowy –
  60% oszczędność energii zasilającej urządzenie
  zasilany wodą gorącą – Δ 40ºC (wejście 95ºC → wyjście 55ºC)

Mikroprocesorowe sterowanie absorbera

 • Automatyczna praca urządzenia po otrzymaniu przez urządzenie sygnału do startu
 • Precyzyjne sterowanie procesem startu i zatrzymania pracy urządzenia, wydajnością oraz procesem zatrzymania działania urządzenia w przypadku nieprawidłowości w działaniu urządzenia i/lub instalacji
 • Łatwa obsługa absorbera poprzez interfejs z ekranem dotykowym
 • Wbudowane funkcje kontroli pomocniczych procesów pracy oraz funkcji auto-diagnostyki procesu absorpcji

Niskie koszty utrzymania i obsługi serwisowej absorbera

 • Utrzymanie wysokiego stopnia próżni
 • System oczyszczania z gazów nieskraplających się do zbiornika buforowego
 • Brak konieczności częstego prowadzenia operacji próżniowania urządzenia podczas procesu absorpcji

Absorber – opis pracy urządzenia

 

Agregat zasilany gorącą wodą, dwustopniowy z przemianą jednofazową

Podczas parowania czynnika chłodniczego (wody) w parowniku agregatu schłodzeniu ulega woda lodowa przepływająca przez wymiennik rurowy parownika. Parujący w parowniku agregatu czynnik chłodniczy (woda) jest absorbowany w absorberze przez stężony roztwór LiBr, dopływający do absorbera z generatora drugiego stopnia. Ciepło wydzielane podczas procesu absorpcji czynnika chłodniczego (wody) przez stężony roztwór LiBr jest usuwane przez wodę chłodzącą płynącą w wymienniku rurowym absorbera. Woda chłodząca dostarczana jest z wieży chłodniczej.

Roztwór LiBr który zaabsorbował czynnik chłodniczy staje się roztworem rozcieńczonym. Rozcieńczony roztwór LiBr transportowany jest z absorbera do generatora pierwszego stopnia, przepływając po drodze przez ekonomizer (wymiennik ciepła) niskotemperaturowy oraz ekonomizer wysokotemperaturowy, gdzie zostaje wstępnie podgrzany przed wejściem do generatora pierwszego stopnia.

Do wymiennika rurowego generatora pierwszego stopnia dostarczana jest gorąca woda (95OC), która podgrzewa rozcieńczony roztwór LiBr powodując odparowanie z roztworu pierwotnego czynnika chłodniczego (wody). Podczas tego procesu powstaje średnio-stężony roztwór LiBr. Średnio-stężony roztwór LiBr transportowany jest przez ekonomizer wysokotemperaturowy do generatora drugiego stopnia, gdzie podgrzewany jest przez gorącą wodę płynącą z generatora pierwszego stopnia. W generatorze drugiego stopnia zachodzi dalszy proces odparowania czynnika chłodniczego ze średnio-stężonego roztworu LiBr.

Pary czynnika chłodniczego powstające w generatorze drugiego stopnia są absorbowane przez stężony roztwór LiBr z pomocniczego układu absorpcji, który po procesie absorpcji czynnika chłodniczego staje się rozcieńczonym roztworem LiBr. Roztwór ten transportowany jest przez ekonomizer (gdzie jest wstępnie podgrzany przez stężony gorący roztwór LiBr kierowany pierwotnie do pomocniczego układu absorpcji) do generatora pomocniczego gdzie następuje jego podgrzanie i odparowanie z niego czynnika chłodniczego (wody).

Powstające w generatorze pierwszego stopnia oraz generatorze pomocniczym pary czynnika chłodniczego przepływają następnie do skraplacza gdzie ulegają schłodzeniu i skropleniu przez wodę chłodzącą dostarczaną do agregatu absorpcyjnego z wieży chłodniczej. Skroplony czynnik chłodniczy (woda) przepływa następnie do parownika agregatu absorpcyjnego.