Wieża chłodnicza

Wieża chłodnicza służy do chłodzenia „wody procesowej” – która jest podgrzewana podczas odprowadzania ciepła z systemu – zwiększając tym samym wydajność systemu i powodując oszczędności w wydatkach na energię i elektryczną.

Wentylatorowa wieża chłodnicza

Wentylatorowa wieża chłodnicza – dystrybucja

Głównymi elementami wieży chłodniczej są: wentylator, zraszacze, wężownica oraz basen. Chłodnie wyparne, bo takiego określenia również używamy mogą być typu otwartego lub zamkniętego. Różnią się znacznie budową, wielkością oraz sposobem regulacji wentylatora (regulacja krokowa lub płynna – falownik).

Woda chłodząca krążąca w systemie jest wprowadzona do wyparnej wieży chłodniczej przez górną stronę. Następnie rozprowadza się przez główne i drugorzędne przewody dystrybucyjne oraz dysze natryskowe i rozpryskuje na materiał wypełniający w postaci kropelek wody. Przy naturalnej grawitacji charakterystyczne dla wieży chłodniczej kropelki wody przepływają przez materiał wypełniający.

Powietrze z otoczenia zewnętrznego i chłodniejsze względem wody wprowadzane jest do chłodni wyparnej przez żaluzje znajdujące się w jej dolnej części. Powietrze porusza się w górę dzięki obrotowemu wentylatorowi znajdującemu się w górnej części wieży chłodniczej. Powietrze i woda stykają się na poziomie materiałów wypełniających gdzie następuje wymiana ciepła. Schłodzona woda opada do basenu, podczas gdy ogrzane powietrze jest wyrzucane na zewnątrz. Chłodzona woda zebrana w zbiorniku wodnym jest pompowana ponownie do systemu.

Wieża chłodnicza
Chłodnictwo przemysłowe

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się!