Trigeneracja

Ciepło + Chłód + Energia Elektryczna w skojarzeniu.
Nowa technologia, która pozwala na optymalizację kosztów energii pierwotnej

Podstawowe informacje

Trigeneracja – zasada działania​

Do sprawnego działania systemu trigeneracji potrzebny jest moduł kogeneracyjny. Woda wyprodukowana z kogeneratora zasila z kolei drugie urządzenie, to znaczy absorpcyjny agregat wody lodowej. Po co potrzebne jest takie chłodzenie? Znajduje wiele zastosowań – może być używane na przykład do chłodzenia pracujących, nagrzewających się maszyn w zakładach przemysłowych, albo też po prostu może być używane do chłodzenia pomieszczeń (w systemach klimatyzacyjnych). Trójgeneracja pozwala więc na to, co jeszcze niedawno było niemożliwe w takich systemach, czyli na produkcję wody lodowej. Wszystko wreszcie jest spójne – produkcja na przykład energii elektrycznej, do której wytwarzania używa się urządzeń, które się nagrzewają, pozwala również na produkcję automatycznie zimna, który te urządzenia ochłodzi. Dzięki temu będą lepiej, wydajniej i dłużej działać.

Trigeneracja – system pełen zalet

Trójgeneracja jest systemem, który szybko podbija rynek, ponieważ pozwala na uzyskanie świetnych efektów w zakładach produkcyjnych, ale również w prywatnych domach. Pozwala na produkcję ciepłej i chłodnej wody przez cały rok.. Jest to system bezpieczniejszy dla środowiska. Co istotne, w trigeneracji można wykorzystać praktycznie każde dostępne obecnie paliwo. Dlatego coraz więcej instalacji opiera się na wszelkiego rodzaju biogazach (biogazy rolnicze, biogazy z oczyszczalni ścieków, gaz z biomasy). Samo pozyskanie tych biogazów jest procesem ekologicznym, przyjaznym dla środowiska.

Trigeneracja, nazywana też trójgeneracją, jest skojarzonym systemem technologicznym, pozwalającym na jwytworzenie energii cieplnej, mechanicznej, bądź elektrycznej, jak i chłodu użytkowego. Ten ostatni ma na celu zmniejszenie ilości i kosztu energii pierwotnej, która musiała posłużyć do wytworzenia każdej ze wspomnianych form energii. Technologia ta jest następcą kogeneracji, która pozwalała na jednoczesne wyprodukowanie energii elektrycznej i energii cieplnej.
Trigeneracja – system
Chłodnictwo przemysłowe

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się!