Nasza firma zrealizowała inwestycje na terenie Huty Katowice, dla firmy Tameh będącej holdingiem spółek Tauron i ArcelorMittal. Trudność zadania spotęgowana była krótkim terminem realizacji, który został dotrzymany z zapasem. Dodatkowo lokalizacja wytwornicy wody lodowej w bezpośredniej bliskości muru oporowego, wymusiła na nas wykonanie skomplikowanego projektu fundamentu urządzenia, a w konsekwencji palowania całej konstrukcji fundamentu na głębokość 5m. Inwestycja została zrealizowana wzorcowo o czym świadczy list referencyjny.

W zakres kontraktu wchodziły:

  • Opracowanie dokumentacji
  • Wykonanie fundamentu łącznie z palowaniem na głębokość 5m
  • Dostawa, montaż oraz uruchomienie agregatu wody lodowej o mocy 300Kw
  • Adaptacja istniejącej instalacji hydraulicznej
  • Prefabrykacja rozdzielni przełączania zasilania rezerwy
  • Monitoring zdalny urządzenia oparty na web server